Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Zoete Kunst

 • Bestellingen worden (om misverstanden te voorkomen) uitsluitend telefonisch aangenomen mits anders afgesproken met de klant. Aanvragen kunnen per mail gedaan worden, maar zijn pas definitief na telefonische bevestiging door Zoete Kunst.
 • Aanpassingen aan een reeds bevestigde  bestelling kunnen uiterlijk 1 week voor de afgesproken leveringsdatum doorgegeven worden. Voor bruidstaarten en taarten voor meer dan 40 personen geldt een termijn van 1 maand.
 • Annuleren kan tot 1 week voor de afgesproken leveringsdatum. (voor bruidstaarten en taarten voor 40 personen of meer geldt een andere termijn)
 • Bruidstaarten en opdrachten voor taarten voor 40 personen of meer, kunnen tot 1 maand voor de afgesproken datum geannuleerd . worden. Bij annulering 1 maand voor de datum vindt 100%-50euro restitutie plaats.
 • Bij annulering na bovengenoemde termijnen wordt 50% van de prijs van de bestelling in rekening gebracht als zijnde annuleringskosten.( met een minimum van 50 euro)
 • Bij annulering binnen 1 week voor de afgesproken leverdatum (bij bruidstaarten en taarten voor 40 personen of meer) wordt 75% in rekening gebracht.( met een minimum van 50 euro) Het niet tijdig voldoen van de factuur (uiterlijk 1 maand voor de leveringsdatum) wordt beschouwd als een annulering van de bestelling.
 • Bij annulering binnen 2 dagen voor de leverdatum is 100% van het factuurbedrag verschuldigd (geldt voor alle soorten taarten)
 • Alle prijzen op de site zijn inclusief btw
 • Betaling geschiedt per vooruitbetaling of (indien zo afgesproken) contant bij afhalen/levering.
 • Zoete Kunst is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaarwegende (privé)omstandigheden de opdracht te annuleren. In dit geval zal restitutie plaatsvinden van 100% van het reeds betaalde bedrag. Uiteraard zal Zoete Kunst eerst proberen een passende oplossing te bieden.
 • Bij het ophalen van de taart is het vervoer voor eigen risico. Zoete Kunst zorgt ervoor dat de taart stabiel en goed verpakt is voor vervoer.
 • Zoete Kunst is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door allergieën
 • Zodra de taart op  locatie geleverd is door Zoete Kunst vervalt de aansprakelijkheid van Zoete Kunst voor schade aan de taart ontstaan op de locatie bijvoorbeeld door het verplaatsen van de taart.

kvk. nr. 17245435,

bankrekening;. IBAN; NL62RABO01009.10.270